Do desencanto à alegria: o satyricon de Petrónio e o satyricon de Fellini

Author Medeiros, Walter de
Journal Humanitas
Publisher Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de Estudos Clássicos
Year of Publ. 2001
ISSN 2183-1718
Language Portuguese
Type of Access

Full

Citation
Nº Leituras:
1214